Interne werking

Prioriteiten

De politiezone Pajottenland zal constant werken aan de verbetering van de interne communicatie door middel van een evolutief communicatieplan.

De politiezone zal investeren in de competentie van de medewerkers door middel van een evaluatie- en opleidingsplan.