Team Logistiek – ICT – Financiën

Binnen de dienst logistiek worden alle taken afgehandeld met betrekking tot het beheer van de collectieve en individuele middelen van de politiezone.

Daarnaast staan zij, in samenwerking met de bijzondere rekenplichtige, ook in voor het financiële beheer (bestellingen, aankopen, verwerking wedde, facturatie,…).

De afdeling ICT is verantwoordelijk voor het beheer en de werking van de informaticasystemen binnen de zone. In nauwe samenwerking met het LRIC staan zij ook in voor de technische en functionele ontwikkeling van digitale politiesystemen.

Het Team Logistiek – Financiën – ICT wordt bemand door 5 medewerkers.: 4 Calog-medewerkers en 1 inspecteur.