Opgehelderde feiten

Het verwerkingsproces van de gegevens in de databank kan enige vertraging oplopen. Hierdoor kunnen de gepubliceerde cijfers van 2021 onvolledig zijn . De gegevens worden verder bijgesteld in de loop van 2022.

Overzicht

Een misdrijf wordt als opgehelderd beschouwd als er een verdachte gekend / geïdentificeerd is bij de politiediensten.

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal opgehelderde feiten kende een daling met 21,41% t.o.v. 2020.

Het verwerkingsproces van de gegevens kan enige vertraging oplopen. De gepubliceerde gegevens worden verder bijgesteld in de loop van 2022.