Opgehelderde feiten

Overzicht

Een misdrijf wordt als opgehelderd beschouwd als er een verdachte gekend / geïdentificeerd is bij de politiediensten.

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal opgehelderde feiten kende een stijging met 37,57% t.o.v. 2019.

De inbreuken op de volksgezondheid kenden een enorme stijging door de handhaving van de coronarichtlijnen. Gezien het aandeel opgehelderde feiten hier zeer hoog (88,8%) ligt, vormt dit een belangrijke verklaring voor de toegenomen ophelderingsgraad.