Team Personeel

Het Team Personeel staat in voor de uitvoering van het personeelsbeleid (aanwerving, loopbaanbeheer, arbeidsongevallen,… ). Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor het administratief beheer van de medewerkers.

Het Team bestaat uit een teamchef en 2 administratieve medewerkers.