Lokale politie pajottenland - Activiteitenverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Dienst Noodhulp

Tot deze dienst behoren de leden van interventie en de wachtofficieren (dagcoördinatoren).
De dienst telt 22 inspecteurs en 5 hoofdinspecteurs. Zij staan in voor een 24u/7d opvang van de noodhulp en leveren de capaciteit voor de steunopdrachten.
De wachtofficieren bemannen de lokale dispatching van 7.30 uur tot 16.30 uur en garanderen de operationele coördinatie, de opvang (crisisopvang) en begeleiding van de leden interventie. Vanaf 1 maart 2020 wijzigt de huidige werking met dagcoördinatoren. De huidige functie wordt omgevormd tot een terreinofficier. De binnenkomende oproepen worden afgehandeld door een calltaker.

Taakaccenten

De leden van interventie en de wachtofficieren (dagcoördinatoren) voeren ook tal van taakaccenten uit:

· SPOC
Een SPOC (Single Point Of Contact) is een personeelslid die zich specialiseert in een welbepaald domein (dierenwelzijn, drones, drugs, …). Deze medewerker wordt het aanspreekpunt binnen de zone over het specifieke thema.
· ORION
Op 1 maart 2019 werd er een Recherche_Light (ORION) opgestart. Een vijftal leden (vrijwilligers) van interventie voeren naast hun basistaken en onder (bege)leiding van de dienst Recherche gerechtelijke onderzoeken uit.
· ARGUS
Een team vrijwilligers uit interventie die worden ingezet als ondersteuningsteam voor verkeer.
· Milieu
Een wachtofficier is opgeleid tot milieuhandhaver. Met de invoering van het nieuwe organogram werd er een dienst milieu met 2 opgeleide milieutoezichthouders actief binnen de zone. In 2020 wordt deze dienst versterkt met een derde milieutoezichthouder.
· Jeugd-Gezin
Een wachtofficier coördineert de slachtofferbejegenaars en is actief in de onderzoeken geleid door de dienst Jeugd & Gezin.
· ANPR – hits
Een wachtofficier operationaliseert de hits afkomstig van het ANPR-netwerk.
· Geweldsbeheersing
Het diensthoofd interventie is monitor geweldsbeheersing (vuurwapen).

%d bloggers liken dit: