Eerstelijnszorg

De tweede pijler, de eerstelijszorg, is samengesteld uit 2 teams: 

  • het Team Noodhulp
  • het Team Verkeer

Team Noodhulp

Het team noodhulp staat onder leiding van een hoofdinspecteur, die wordt bijgestaan door 2 hoofdinspecteurs (1 adjunct diensthoofd en 1 terreinofficier).

De hoofdinspecteurs garanderen de operationele coördinatie, de opvang (crisisopvang) en begeleiding van de leden interventie.

Samen met 20 inspecteurs staan zij in voor een 24u/7d opvang van de noodhulp en leveren de capaciteit voor de steunopdrachten.

De leden van het team Noodhulp voeren ook tal van taakaccenten uit:

  • SPOC

Een SPOC (Single Point Of Contact) is een personeelslid die zich specialiseert in een welbepaald domein (dierenwelzijn, drones, drugs, …). Deze medewerker wordt het aanspreekpunt binnen de zone over het specifieke thema.

  • ORION

Op 1 maart 2019 werd er een Recherche_Light (ORION) opgestart. Een vijftal leden (vrijwilligers) van interventie voeren naast hun basistaken en onder (bege)leiding van de dienst Recherche gerechtelijke onderzoeken uit.

  • ARGUS

Een team vrijwilligers uit interventie werkt samen met het Team Verkeer voor onder meer de uitvoering van acties in het verkeer. De leden kunnen gespecialiseerde opleidingen volgen (ladingzekering, tachograaf, motorrijder, …).

  • Geweldsbeheersing

Het diensthoofd interventie is monitor geweldsbeheersing (vuurwapen).

Team Verkeer

Het Team Verkeer staat onder leiding van een inspecteur. Deze wordt bijgestaan door 3 agenten van politie (1 agent in opleiding).

Dit team is projectleider voor de prioriteit ‘Rijden onder invloed’ uit het ZVP 2020-2025.

De agenten worden ingezet worden om een beter schooltoezicht te waarborgen, de verkeerseducatie in de scholen (32) te ondersteunen, de parkeerproblematieken te reguleren, het zware vervoer en daartoe plaatselijke verkeersregeling op te volgen, evenementen te begeleiden.