Lokale politie pajottenland - Digitaal jaarverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Onze operationele prioriteiten

Binnen onze operationele werking staan 4 prioriteiten  centraal. Deze werden vastgelegd in het zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025. 

Tegel_Cybercriminaliteit          Tegel_Drugs

Tegel_RijdenOnderInvloed          Tegel_Sluikstort

De prioriteiten binnen de operationele werking werden, afhankelijk van het thema, toevertrouwd aan een specifieke operationele dienst. De effectieve uitvoering van de strategische doelstellingen zal gebeuren aan de hand van actieplannen. Deze worden uitgewerkt binnen een projectgroep. De evaluatie en bijsturing van de prioriteiten zal per kwartaal worden opgevolgd. Hiertoe werd binnen de zone een beleidsopvolgingsteam ZVP worden opgericht.