Lokale politie pajottenland - Digitaal jaarverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Dienst Politiezorg

Binnen de dienst politiezorg worden de taakaccenten “verkeer”, “wijk” en “Kantschrift & Verhoor & Onthaal” uitgevoerd.

Taakaccent verkeer

De dienst verkeer staat onder leiding van een hoofdinspecteur. Het team bestaat verder uit 1 inspecteur en 2 agenten van politie (tot maart 2020).
De dienst omvat een administratief en een operationeel luik. Ze zijn het adviesorgaan inzake verkeersreglementering. Het opstellen van verkeersadviezen, op vraag van de gemeenten, gebeurt in hoofdzaak door de wijken. De dienst verkeer verleent hierbij ondersteuning in de meer complexe dossiers. Daarnaast voeren ze operationele verkeerstaken, vaststellingen en technische metingen uit. Het gaat inzonderheid
over taken waar specifiek materiaal of specifieke kennis voor vereist is (snelheidscontroles, controles op zwaar vervoer,…). Ze staan ook in voor de uitvoering van het actieplan verkeer zoals vastgelegd in het Zonaal Veiligheidsplan.

Taakaccent wijk

De wijkinspecteurs worden aangestuurd door 2 wijkcoachen. Met 14 wijkwerkers en 2 wijkcoaches, voor een bevolking van inwoners 40 280 (01.01.2018) zit onze politiezone duidelijk boven de norm van 1 wijkinspecteur per 4 000 inwoners (1 per 2 877).

Tot het takenpakket van de wijkinspecteurs behoren de uitvoering van taken van zowel bestuurlijke als gerechtelijke politie: kantschriften, bevolkingsonderzoeken, bijstand gerechtsdeurwaarders, verkeersregeling en -toezicht aan scholen, begeleiding van evenementen,… . Tijdens de week vormen ze wijkteams en nemen ze deel aan de projectploegen. Tevens wordt van onze wijkagenten verwacht dat zij een concrete
invulling geven aan een gemeenschapsgerichte politiezorg en dat zij zichtbaar aanwezig, maar ook aanspreekbaar zijn. De wijkinspecteurs zijn aanwezig binnen hun gemeente tijdens een aantal vaste onthaalmomenten. Daarnaast kunnen de burgers ook online (Boek je wijkagent) of via het blauwe nummer een afspraak maken tijdens een voor hen meer geschikt moment.

Taakaccent Kantschriften & Verhoren

De kantschriftenverhoordienst bestaat uit 2 inspecteurs die instaan voor de uitvoering van de administratieve kantschriften. Daarnaast worden zij ook ingezet voor de uitvoering van het onthaal en voor evenementen.

%d bloggers liken dit: