Geregistreerde feiten

De weergegeven criminaliteitscijfers omvatten enkel de gerechtelijke inbreuken. Bestuurlijke feiten (verlies van documenten, verdwijningen,…) worden niet meegeteld.