Lokale politie pajottenland - Digitaal jaarverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Geregistreerde feiten

De weergegeven criminaliteitscijfers betreffen enkel gerechtelijke inbreuken. Bestuurlijke feiten (verlies van documenten, verdwijningen,…) worden niet meegeteld.