Geregistreerde feiten

Het verwerkingsproces van de gegevens in de databank kan enige vertraging oplopen. Hierdoor kunnen de gepubliceerde cijfers van 2021 onvolledig zijn . De gegevens worden verder bijgesteld in de loop van 2022.

Overzicht

De weergegeven criminaliteitscijfers omvatten enkel de gerechtelijke inbreuken. Bestuurlijke feiten (verlies van documenten, verdwijningen,…) worden niet meegeteld.


Oorzaken & Verklaringen

Het aantal geregistreerde feiten kende een daling met 7,12% t.o.v. 2020.

De cijfers schetsen een beeld van de evolutie van de criminaliteit binnen de politiezone. Toch moeten de gegevens met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Een stijging of daling betekent niet noodzakelijk dat een bepaalde vorm van criminaliteit effectief vaker of minder voorkomt. De stijging of daling kan ook te verklaren zijn door een wijziging in de aangiftebereidheid of door de uitvoering van het aantal controles binnen de politiezone.

Situering op arrondissementeel niveau

De arrondissementele graad bedraagt 71. Dit wel zeggen dat er binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde in 2020, 71 feiten werden geregistreerd per 1.000 inwoners. Op het niveau van de politiezone werden er 39 feiten per 1.000 inwoners geregistreerd.