Onze operationele aandachtspunten

Binnen onze operationele werking staan 10 aandachtspunten centraal. Deze werden vastgelegd in het zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025. 

Voor de opvolging van de aandachtspunten werden geen actieplannen met meetbare doelstelling uitgeschreven. Wel wordt er een plan van aanpak opgemaakt waarin per basisfunctionaliteit de prioriteiten en opdrachten in worden opgenomen. De diensthoofden zullen, in samenwerking met het beleidsopvolgingsteam, toezien op de rapportering en evolutie.

Aandachtspunten

Impact Covid-19

De impact van de coronapandemie op de dagelijkse werking van de politiezone was groot.

De personeelscapaciteit die oorspronkelijk voorzien was voor zowel de uitvoering van de kerntaken, als voor de projectmatige aanpak van de veiligheidsproblemen (Zonaal Veiligheidsplan) werd geheroriënteerd naar de aanpak van de coronacrisis.

Hierdoor kon nog niet worden gestart met de aanpak van de aandachtspunten. Deze worden aangepakt van zodra we uit deze crisis zijn.