Lokale politie pajottenland - Activiteitenverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Veiligheidsmonitor

De PZ Pajottenland nam in 2018 deel aan de nieuwe editie van de lokale veiligheidsbevraging. Deze bevraging werd georganiseerd door de Federale Politie, in samenwerking met FOD Binnenlandse zaken en de lokale besturen.

De veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s. Via deze bevraging werd gepeild naar de publieke opinie over het onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie en slachtofferschap. Ook de kwaliteit van het politieoptreden werd bevraagd.

De respondenten werden bij toeval geselecteerd via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Deelnemen kon op een eenvoudige manier via een vragenlijst op papier of via digitale weg. Alle antwoorden werden volledig anoniem verwerkt. De resultaten werden gebruikt als insteek voor het toekomstige veiligheidsbeleid. Dankzij de verzamelde informatie kan het toekomstige veiligheidsbeleid beter worden afgestemd op de noden van de inwoners van de politiezone.

Resultaten – Veiligheidsmonitor 2018

Tegel_ResultatenVM_PZPajottenland.png

Tegel_ResultatenVM_Bever.png               Tegel_ResultatenVM_Galmaarden

Tegel_ResultatenVM_Gooik.png               Tegel_ResultatenVM_Herne

Tegel_ResultatenVM_Lennik               Tegel_ResultatenVM_Pepingen

 

%d bloggers liken dit: