Ons blauw nummer

De politiezone Pajottenland is telefonisch bereikbaar via het blauwe nummer.

Via dit gecentraliseerde nummer kan met ons contact worden opgenomen voor niet-dringende politiehulp. Ook alle vragen en contactverzoeken voor de wijkagenten kunnen hier worden doorgegeven.

Lukt het niet om online een reservatie te maken voor een afspraak op ons onthaal onthaal, dan word je via dit nummer ook verder geholpen.