Recherche

De pijler recherche bestaat uit het 3 teams:

  • het Team Recherche
  • het Team Jeugd & Gezin
  • het Team Omgeving

Ze staan onder leiding van een hoofdinspecteur.

Team Recherche

Het team van de lokale recherche bestaat uit 1 hoofdinspecteurs en 5 inspecteurs.

Zij zijn projectleider van de prioriteit Cybercrime uit het ZVP 2020-2025. 

De door hen behandelde opdrachten vereisen een specifiek deskundige tussenkomst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bijzondere opsporingstechnieken om zo dadergericht mogelijk te kunnen werken.

Team Jeugd & Gezin

De leiding van het team wordt verdeeld over de maatschappelijk assistent, die het Intra-Familiaal Geweld en de slachtofferbejegening aanstuurt en een inspecteur, die de politionele dossiers coördineert. Het team omvat daarnaast nog 1 inspecteur.

Zij zijn projectleider van de prioriteit Drugs uit het ZVP 2020-2025. 

De maatschappelijk assistente staat ook in voor de opvang van medewerkers van de lokale politie die betrokken zijn bij traumatiserende feiten of bij individuele psychosociale problematieken en voor de organisatie van een vertrouwensdienst binnen het korps.

Het Team Jeugd & Gezin wordt bijgestaan door het Team Slachtofferbejegening dat bestaat uit leden uit andere diensten die slachtofferbejegening als taakaccent vervullen. Zij zijn actief in de bovenlokale werking met de PZ Zennevallei. Daarnaast is er ook 1 medewerker actief als TAM (audiovisueel verhoor minderjarigen – arrondissementeel netwerk). 

Team Omgeving

Het Team Omgeving bestaat uit 1 hoofdinspecteur. Deze wordt bijgestaan door 3 inspecteurs die Omgeving als taakaccent hebben. Eén is gericht op dierenwelzijn en volgt hiervoor de nodige opleidingen. De andere twee zijn opgeleid in Milieu en Stedenbouw. Zij houden zich bezig met dossiers inzake ruimtelijke ordening en milieu. Zij zijn opgeleid tot milieutoezichthouder.

Het team is projectleider voor de prioriteit Sluikstort uit het ZVP 2020-2025.