Lokale politie pajottenland - Digitaal jaarverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Directie Operaties

De operationele diensten staan onder leiding van de directeur operaties, eerste commissaris Serge Roelens. Hij wordt, voor het besturen van de operationele diensten, bijgestaan door de 2 zuilcommissarissen. Daarnaast heeft hij een Team OPS Administratie ter beschikking als ondersteuning voor zijn taken en opdrachten. 

Zuil 1 – LRIC en Eerstelijnszorg

Onder de 1e zuil vallen 2 pijlers: het LRIC en de eerstelijszorg. Deze zuil staat onder leiding van een zuilcommissaris Glenn Deherder. Het LRIC en de eerstelijszorg vallen onder zijn rechtstreekse verantwoordelijkheid.

Zuil 2 – Politiezorg en recherche

Onder de 2e zuil vallen 2 pijlers: Politiezorg en Recherche. Deze zuil staat onder leiding van eerste commissaris Philippe De Gelas. De dienst politiezorg en de recherche vallen onder zijn rechtstreekse verantwoordelijkheid.