Directie Operaties

De operationele diensten staan onder leiding van de directeur operaties, eerste commissaris Serge Roelens. Hij wordt, voor het besturen van de operationele diensten, bijgestaan door de 2 zuilcommissarissen. Daarnaast heeft hij een Team OPS Administratie ter beschikking als ondersteuning voor zijn taken en opdrachten. 

Zuil 1 – LRIC en Eerstelijnszorg

Onder de 1e zuil vallen 2 pijlers: het LRIC en de eerstelijszorg. Deze zuil staat onder leiding van een zuilcommissaris Glenn Deherder. Het LRIC en de eerstelijszorg vallen onder zijn rechtstreekse verantwoordelijkheid.

Zuil 2 – Politiezorg en recherche

Onder de 2e zuil vallen 2 pijlers: Politiezorg en Recherche. Deze zuil staat onder leiding van eerste commissaris Philippe De Gelas. De dienst politiezorg en de recherche vallen onder zijn rechtstreekse verantwoordelijkheid.