Loopbaanbeheer

Eén van de aandachtspunten uit het medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO), was het gebrek aan loopbaanbegeleiding. Daarnaast werd ook meermaals aangegeven dat de interne communicatie binnen de zone (nog) beter kan.

Daarom werd vanuit de korpsleiding het initiatief genomen om een open gesprek te voeren met elke medewerker gericht op het ontdekken van de behoeften naar loopbaanbegeleiding en de manier waarop de interne communicatie wordt ervaren.

In Corona-tijden was dit geen eenvoudige opdracht. Daarom werd gekozen om ontbijtmeeting te organiseren in openlucht (Boomgaard). De meetings werden telkens bijgewoond door de korpschef en de beleidsmedewerker aangevuld met maximum 3 andere medewerkers.

Ontbijtmeeting Boomgaard Kester

In eerste instantie kregen de medewerker een aantal algemene vragen voorgelegd over onder meer werkplezier, werksfeer en communicatie. Er werd een onderlegger ontworpen die deels werd gebruikt als structuur bij dit gesprek. Hierbij werd uiteraard wel de nodige ruimte voorzien voor de eigen inbreng en bekommernissen van de medewerkers.

Onderlegger Ontbijtmeeting

Na elk gesprek werd aan de medewerker een individueel invulformulier overhandigd. Hierop konden zij in detail hun ambities en noden aangeven.

Aan de diensthoofden werd gevraagd om, aan de hand van dit invulformulier, een kort moment van terugkoppeling met hun medewerkers te voorzien.  De ingevulde formulieren werden nadien overgemaakt aan PLIF-Personeel. De inhoud van dit formulier zal onder meer worden gebruikt voor het programma van de interne vormingen, maar ook als insteek voor een persoonlijk opleidingsplan.

Ontbijtsessies 2020

Op donderdag 24.09.2020 gingen wij van start met onze ontbijtmeetings. Omdat de coronacijfers in het najaar van 2020 onrustwekkend bleven stijgen werd in oktober beslist om de ontbijtmeetings uit te stellen. Het was de bedoeling om op 1 februari 2021 terug van start te gaan met onze ontbijtmeetings, maar omdat ook in die periode het aantal bevestigde besmettingen bleef stijgen werd beslist om de meetings verder uit te te stellen. Van zodra de situatie het toelaat wordt iedereen opnieuw ingepland.