Dienst Logistiek & Financiën

De dienst Logistiek & Financiën wordt bemand door 3 administratieve medewerkers.

Binnen de dienst logistiek worden alle taken afgehandeld met betrekking tot het beheer van de collectieve en individuele middelen van de politiezone.

Daarnaast staan zij, in samenwerking met de bijzondere rekenplichtige, ook in voor het financiële beheer (bestellingen, aankopen, verwerking wedde, facturatie,…).