Lokale politie pajottenland - Activiteitenverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Zonaal Veiligheidsplan

De politiezone stelde voor de vierde maal sinds haar oprichting een zonaal veiligheidsplan op. Dit vormt de leidraad voor de zone wat betreft de werking en de te bereiken doelen voor de periode 2020 – 2025.

De in het plan opgenomen prioriteiten werden vastgelegd op basis van een uitgebreide analyse van de interne en externe omgeving. Hierbij werd rekening gehouden met de verwachtingen van verschillende stakeholders, de burger, de lokale, regionale en federale administratieve besturen, de gerechtelijke autoriteiten en de eigen medewerkers. Er werd bewust voor gekozen om de stem van de lokale bevolking en haar vertegenwoordigers sterker te laten doorwegen in de keuze van prioriteiten.

Het volledige plan kunt u hier bekijken.

%d bloggers liken dit: