Zedenfeiten

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal zedenfeiten kende een daling met 23,53% t.o.v. 2019.

Deze daling kan mee worden verklaard door de maatregelen die werden opgelegd om de corona-pandemie te bedwingen. Horeca, scholen,… werden gesloten. Mensen gingen niet uit, niet op date en kwamen dus minder buitenshuis.