Zedenfeiten

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal zedenfeiten bleef nagenoeg gelijk t.o.v. 2020.