Woninginbraken

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal woninginbraken kende een daling met 40,43% t.o.v. 2019.

Zowel het aantal pogingen als het aantal voltooide inbraken kende een daling. Dit kan worden toegeschreven aan de coronacrisis. Door de lockdowns, de ingevoerde nachtklok en het vele telewerk waren mensen meer dan anders thuis. Hierdoor hadden inbrekers minder gelegenheid om toe te slaan.