Voorstelling dienst – PLIF

In 2016 werd binnen de PZ Pajottenland een Directie PLIF-T (Personeel, Logistiek, ICT, Financiën, Technisch Personeel) in het leven geroepen. Deze kwam er ter vervanging van de bestaande directie Organisatie met de diensten Middelen en Personeel. Grootste doelstelling is om meer en beter samen te werken, de dienstverlening af te stemmen en de klantgerichtheid te vergroten.

De directie staat onder leiding van een directeur PLIF en een adjunct.

Klik hieronder voor de huidige samenstelling:

Organogram_Plif