Voorstelling dienst – Dagcoördinatoren

De dagcoördinatoren volgen de binnenkomende opdrachten op en coördineren de taakverdeling tussen de interventieploegen en de wijkinspecteurs.

Zij volgen de activiteiten van ploegen op de baan nauwkeurig op en sturen bij waar nodig.

Daarnaast zorgen ze ook voor de operationele ondersteuning van de ploegen op het terrein door de raadpleging van databanken en het ter beschikking stellen van de ingewonnen informatie.