Vermogen om zelf te sturen (METEN = WETEN)

1. Inventarisatie/documenteren cijfergegevens

In 2018 werd er extra aandacht besteed aan een éénvormige manier van rapportering.  De bedoeling hierbij was om de kwaliteit van de cijfergegevens die binnen de zone worden gebruikt te verhogen. Om de medewerkers hier optimaal bij te begeleiden werd in het najaar 2018 gestart met interne opleidingen Excel.

2. Opvolging doelstellingen

De evaluatie van de doelstellingen van het Zonaal Veiligheidsplan gebeurt op driemaandelijkse basis. Dit gebeurt aan de hand van stuur-en meetborden. Daarnaast werd er in 2018 ook meer aandacht geschonken aan de permanente opvolging van het interventiegebeuren, onthaal, doorlooptijden geschriften, …. Deze opvolging gebeurt sinds november 2018 op niveau van het LICC.
3. Boomstructuur GALOP

Er dient een kwaliteitscontrole te worden uitgeoefend op de registraties van diensten. Indien zou blijken dat bepaalde diensten niet éénvormig registreren, zullen bijkomende richtlijnen moeten worden verspreid. Met de opmaak met het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan 2020 – 2025 zal ook de boomstructuur opnieuw worden aangepast.

4. Digitale bibliotheek

Er werd in 2018 een akkoord bekomen met de PZ Rode en de PZ Zennevallei voor de aanwerving van een specialist SharePoint en office 365.
Op nationaal niveau worden er ook een aantal zaken uitgerold: Wikipol en Poldoc. Deze projecten zullen in 2019 verder worden opgevolgd.