Veiligheid op het werk

Bij alle aankopen, met uitzondering van de aankopen onder raamcontract, wordt een adviesprocedure toegepast.

Wanneer er binnen de zone werken worden uitgeoefend door derden worden vooraf de nodige afspraken gemaakt. Indien er zich onveilige situaties voordoen worden de werken stilgelegd. Ze zullen pas heropgestart worden na goedkeuring door de interne preventieadviseur.  Van alle politiegebouwen, gelegen op het grondgebied van de zone, werd een asbestinventaris opgesteld of opgevraagd.

De interne preventieadviseur volgt jaarlijks een bijscholing.  Twee medewerker volgen jaarlijks de bijscholing hulpverlener (EHBO). Alle operationele medewerkers worden jaarlijks onderworpen aan een medisch onderzoek.