Vaststellingen 2018 – Sociale en fiscale fraude

In 2018 werden 54 PV’s opgesteld inzake domiciliefraude.

In 2019 wordt de beeldvorming en monitoring van meldingen en uitgevoerde activiteiten verder uitgewerkt.