Vaststellingen 2018 – Intrafamiliaal geweld

In de periode januari – september van 2018 werden 371 feiten van intrafamiliaal geweld geregistreerd.

Het merendeel van de feiten betrof een vorm van psychisch geweld (231 feiten). De overige feiten hadden betrekking op fysiek geweld (76 feiten) en op problemen in  de omgangsregeling (64 feiten).

IFG_K3
Bron: Basiscijfers politiezone – Eigen registratie

Het intrafamiliaal geweld speelde zich vooral af tussen ex-partners (171). Bij 84 feiten waren partners betrokken. Bij 81 feiten ging het over descendenten (kinderen en kleinkinderen).

Wanneer we de feiten opdelen volgens gemeente zien we dat er zich binnen de gemeenten Galmaarden (85) en Gooik (101) het meeste feiten voordoen.

VerdelingIFG_K3
Bron: Basiscijfers politiezone – Eigen registratie

Er werden in de eerste 9 maanden van 2018 163 politie-interventies geregistreerd naar aanleiding van intrafamiliaal geweld.