Vaststellingen 2018 – Diefstallen met braak

In 2018 werden er op het grondgebied van de PZ Pajottenland 145 diefstallen met braak geregistreerd. De dalende trend die sinds 2016 wordt vastgesteld, zet zich ook in 2018 verder. De daling kan worden toegeschreven aan de doeltreffende manier waarop inbraken worden aangepakt. Hierbij wordt niet enkel aandacht besteed aan het preventieve luik, ook voor repressie en nazorg worden tijd en capaciteit vrijgemaakt.

Evolutie_Diefstallenmetbraak
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

De verhouding gelukte diefstallen versus pogingen bedroeg in 2018 54% gelukte diefstallen tegenover 46% pogingen.

Binnen de gemeenten Gooik (33), Lennik (32) en Herne (30) ligt het aantal woninginbraken het hoogst.

DiefstallenmetBraak_2018
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

Er kon een ophelderingsgraad van 15% worden opgetekend. Dit percentage is enerzijds het resultaat van doorgedreven capacitaire inspanningen voor het fenomeen diefstallen in woningen, en anderzijds van het gebruik van moderne technologie (in het bijzonder slimme camera’s).