Vaststellingen 2017 – Verkeer

Verkeersongevallen

In 2017 werden er binnen de politiezone 379 verkeersongevallen geregistreerd. Het totaal aantal ongevallen is in vergelijking met 2016 verder gedaald met 10,61%.

EvolVO17.pdf.png
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

Bij 86 van deze ongevallen was er sprake van lichamelijk letsel. Er raakten in totaal 110 mensen gewond. Van deze gewonden waren er 99 licht gekwetsten en 9 zwaar gekwetsten. Er vielen jammer genoeg ook 2 verkeersdoden te betreuren.

11,35% van de ongevallen werd veroorzaakt door onaangepaste snelheid. 8,44% van de ongevallen was te wijten aan het rijden onder invloed van alcohol.

134 van de 379 ongevallen had te maken met vluchtmisdrijf. De zone is er in geslaagd om 35,07% van de feiten hiervan op te helderen.

Onaangepaste snelheid

Er werden 851 uren aan bemande snelheidscontroles uitgevoerd. Hierbij werden 242 089 voertuigen gecontroleerd. Naar aanleiding van deze controles werden 13 507 overtredingen geregistreerd.

In 2017 werden 10 069 050 voertuigen gecontroleerd door middel van onbemande snelheidscontroles. Hierbij werden 1 934 snelheidsovertredingen vastgesteld. 642 bestuurders negeerden het rode licht. 

Het aantal gecontroleerde voertuigen door middel van trajectcontroles bedroeg                2 502 016. Naar aanleiding van deze controles werden 2 614 snelheidsovertredingen vastgesteld.

Alcohol en drugs aan het stuur

8,44% van het aantal ongevallen in de zone is te wijten aan het gebruik van alcohol/drugs aan het stuur. In 2017 werden er 380 ademtesten afgenomen bij verkeersongevallen.