Vaststellingen 2017 – Overlast

Hotspots

In 2017 werd er een daling van overlast vastgesteld. Binnen de verschillende actieve hotspots werden er 419 meldingen geregistreerd. In 2016 waren dit er nog 506.

Meldingenvanoverlast2017
Bron: Basiscijfers politiezone – Eigen registratie

 

Overlast door lawaai – voertuiggerelateerd

De afgelopen 2 jaar lag het accent vooral op het preventieve aspect. Vanaf 2017 verschoof dit naar meer repressieve acties. Er werden in 2017 63 meldingen vastgesteld van overlast door lawaai.

Overlast-Lawaai2017
Bron: Basiscijfers politiezone – Eigen registratie

Overlast door personen

In de verschillende hotspots werden er in 2017 179 meldingen geregistreerd. In 2016 waren dit er 182.

Overlast-Personen
Bron: Basiscijfers politiezone – Eigen registratie