Vaststellingen 2017 – Intrafamilaal geweld

In 2017 werden 505 feiten van intrafamiliaal geweld geregistreerd.

Het merendeel van de feiten betrof een vorm van psychisch geweld (292 feiten). De overige feiten hadden betrekking op problemen inzake de omgangsregeling (67 feiten) en fysiek geweld (56 feiten).

VormenIFG17.pdf
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

Het intrafamiliaal geweld speelde zich vooral af tussen ex-partners (109) en partners (101). Bij 43 feiten waren descendenten (kinderen en kleinkinderen) betrokken.

Het aantal feiten bleef stabiel ten opzichte van 2016 (505). Opvallend is de vaststelling dat het aantal feiten van fysiek geweld met 20% is gedaald ten opzichte van 2016, het aantal feiten van psychisch geweld nam daarentegen wel toe met 16%. Er werden in 2017 268 politie-interventies geregistreerd naar aanleiding van intrafamiliaal geweld. Dit betrof een stijging met 5% ten opzichte van het aantal interventies in 2016.

Wanneer we de feiten opdelen volgens gemeente zien we dat er zich binnen de gemeenten Galmaarden (120), Gooik (154) en Lennik (109) het meeste feiten voordoen.

GemeentenIFG17
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie