Vandalisme, opzettelijke vernielingen en graffiti

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

De inbreuken met betrekking tot vandalisme, opzettelijke vernielingen en graffiti kenden een lichte daling met 6,99% t.o.v. 2020.