Telefonie & Radiocommunicatie

De zone beschikt over 37 gsm-toestellen, 5 smartphones, 14 fax-toestellen en 17 tablets.

De gsm-toestellen worden voornamelijk ter beschikking gesteld van de wijkinspecteurs. Op die manier wordt hun bereikbaarheid naar de bevolking toe verhoogd.

De zone beschikt verder over 44 draagbare radio’s (Motorola MTH800).

11 voertuigen zijn uitgerust met een mobiele radiopost (Cleartone CM9000). De overige voertuigen zijn uitgerust met handsfree kits (7) waarin de draagbare toestellen kunnen geplaatst worden.

Binnen de zone zijn 2 vaste posten (Cleartone CM9000) operationeel. 1 post bevindt zich op het hoofdbureel bij de dienst interventie, de andere bij de dagcoördinator.

Sinds 1 januari 2013 zijn de systemen Automatic Vehicle Location (AVL) en Automatic Personal Location (APL) in gebruik. Deze systemen brengen op elk moment de positie en status van alle beschikbare voertuigen en medewerkers in kaart. De dagcoördinatoren beschikken bijgevolg steeds over een compleet overzicht van alle ploegen op het terrein. Hierdoor kan niet alleen de veiligheid van de medewerkers beter worden gegarandeerd, maar is er ook een efficiëntere inzet van de ploegen mogelijk in functie van de binnenkomende oproepen.

Om de permanente telefonische bereikbaarheid te garanderen wordt sinds december 2013 gebruik gemaakt (testfase) van een doorschakelsysteem voor telefoonoproepen. Voice Management Services (VMS) optimaliseren het (vast) telefoonnetwerk van Belgacom en stelt de zone in staat om de inkomende oproepstroom intelligent te beheren. Op basis van parameters, die via een webapplicatie werden vastgelegd, wordt de bestemming gekozen die het meest geschikt is om de inkomende oproepen te beantwoorden. Alle wijkwerkers (vaste toestellen) van de zone zijn aangesloten op dit systeem.

In 2016 werd een multifunctionele copier-fax-scanner aangekocht voor de directie PLIF.