Sluikstort – 2021

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal inbreuken “sluikstort” bleef nagenoeg stabiel (+3,48 % t.o.v. 2020).

Daarnaast kan ook de pandemie een invloed hebben gehad op een stijging van de cijfers. Bij het begin van de crisis werden de recyclageparken gesloten waardoor meer afval werd gedumpt. Mensen gingen ook meer wandelen. Hierdoor kon sluikstorten vaker word opgemerkt.r.