Sluikstort – 2020

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal inbreuken “sluikstort” kende een stijging met 16,16% t.o.v. 2019.

Binnen de zone werd een team Omgeving opgericht. Dit team bestaat uit 1 hoofdinspecteur. Deze wordt bijgestaan door 3 inspecteurs die Omgeving als taakaccent hebben. Zij zijn opgeleid tot milieutoezichthouder. Meer aandacht voor de problematiek kan leiden tot meer vaststellingen. Daarnaast kan ook de pandemie een invloed hebben gehad op een stijging van de cijfers.