Rijden onder invloed – 2021

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aandeel inbreuken “rijden onder invloed” kende een stijging met 85,45% t.o.v. 2020.

De stijging dient te worden bekeken vanuit de uitzonderlijke situatie in 2020. De maatregelen die toen werden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals de lockdown, de sluiting van de horeca en het verbod op een aantal feestelijkheden, hielden de mensen thuis. Daarenboven werd Een groot deel van de politiecapaciteit werd ingezet voor controles op de naleving van de COVID-19 maatregelen”.

Situering op arrondissementeel niveau