Rijden onder invloed – 2020

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aandeel inbreuken “rijden onder invloed” kende een daling met 59,26% t.o.v. 2019.

De maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals de lockdown, de sluiting van de horeca en het verbod op een aantal feestelijkheden, hielden de mensen thuis.

Er werden in 2020 ook een pak minder voertuigen (-73,80%) gecontroleerd op het rijden onder invloed. Een groot deel van de politiecapaciteit werd ingezet voor controles op de naleving van de COVID-19 maatregelen”. Het gebruik van samplingtoestelen (pretest) werd bovendien afgeraden in de federale richtlijnen tegen de verspreiding van COVID-19. Bij het gebruik van de sampler blaast de bestuurder in de richting van het toestel. Hierdoor kan een snelle inschatting worden gemaakt of iemand alcohol heeft gedronken en kunnen de juiste personen sneller verder worden gecontroleerd.

Situering op arrondissementeel niveau