Resultaten – ZVP 2014 – 2019

Voor de periode 2014 – 2017 werden er initieel 12 doelstellingen weerhouden.

In 2017 werden een aantal wijzigingen en aanvullingen doorgevoerd aan het lopende ZVP. De bestaande doelstellingen werden bijgestuurd. Daarnaast werden er binnen het domein “criminaliteit & leefbaarheid 4 extra doelstellingen toegevoegd.

De doelstellingen hadden betrekking op 3 domeinen, gekoppeld aan de korpsorganisatie.