Sluikstorten

Resultaten 2020

Overleg partners

In 2020 werden verschillende initiatieven genomen om samen met de milieuambtenaren van de gemeenten in onze politiezone, een gezamenlijke aanpak voor de sluikstortproblematiek uit te werken.  

Voor de gemeente Lennik werd, in samenspraak met het Parket, een plan van aanpak opgesteld. Op 30.04.2020 werd in Lennikdan ook effectief van start gegaan met dit plan.

Beeldvorming

Bij de beeldvorming zijn we in eerste instantie vanuit onze eigen cijfergegevens vertrokken. Een goede beeldvorming is belangrijk voor de bepaling van de kritieke plaatsen. Deze locaties kunnen dan prioritair worden aangepakt. Door middel van het snel vaststellen, opruimen en identificeren van verdachten kan het aantal sluikstorten op termijn worden teruggedrongen.

Op basis van de eigen cijfergegevens konden er in 2020 2 hotspots worden geïdentificeerd: Lennik (Gustaaf Breynaertstraat) en Galmaarden (Munkbaan).

Wanneer we alle hotspots in de zone in beeld willen brengen dient er een koppeling te gebeuren van de eigen vaststellingen met de vaststellingen van de omgevingsambtenaren. Hieraan wordt verder gewerkt in 2021.

Informatiecampagnes

In 2020 konden 2 feiten van sluikstort (Galmaarden en Lennik) worden opgehelderd. Naar aanleiding hiervan werd extra informatie verspreid over de mogelijke boetes en opruimkosten waarvoor betrapte sluikstorters moeten opdraaien. Ook de manier waarop zwerfvuil en sluikstort kan worden gemeld bij de gemeentediensten werd onder de aandacht gebracht.

Naar aanleiding van de campagne van de week van de handhaving werd het plan van aanpak binnen de Lennik extra in de verf gezet.

Cijfers 2020