Lokale politie pajottenland - Digitaal jaarverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Resultaten 2020 – Sluikstorten

Overleg partners

In 2020 werden verschillende initiatieven genomen om samen met de milieuambtenaren van de tewerkgesteld binnen de gemeenten van de zone een gezamenlijke aanpak voor de sluikstortproblematiek uit te werken.  

Voor de gemeente Lennik kon, in samenspraak met het Parket, een plan van aanpak worden opgesteld. Op 30.04.2020 werd effectief van start gegaan met dit plan.

Beeldvorming

Bij de beeldvorming vetrekken we in eerste instantie vanuit onze eigen cijfergegevens. Een goede beeldvorming is belangrijk voor de bepaling van de kritieke plaatsen. Deze locaties kunnen dan prioritair worden aangepakt. Door middel van het snel vaststellen, opruimen en identificeren van verdachten kan het aantal sluikstorten op termijn worden teruggedrongen.

Op basis van de eigen cijfergegevens konden er in 2020 2 hotspots worden geïdentificeerd: Lennik (Gustaaf Breynaertstraat) en Galmaarden (Munkbaan).

Wanneer we alle hotspots in de zone in beeld willen brengen dient er een koppeling te gebeuren van de eigen vaststellingen met de vaststellingen van de omgevingsambtenaren. Hieraan wordt verder gewerkt in 2021.

Informatiecampagnes

In 2020 konden 2 feiten van sluikstort (Galmaarden en Lennik) worden opgehelderd. Naar aanleiding hiervan werd extra informatie verspreid over de mogelijke boetes en opruimkosten waarvoor betrapte sluikstorters moeten opdraaien. Ook de manier waarop zwerfvuil en sluikstort kan worden gemeld werd onder de aandacht gebracht.

Naar aanleiding van de campagne van de week van de handhaving werd het plan van aanpak binnen de Lennik extra in de verf gezet.