Sluikstorten

Resultaten 2021

Beeldvorming

Op basis van de beschikbare gegevens kon worden vastgesteld dat sluikstort vaak voorkomt langs de grote verkeersassen en rond de grenzen van ons grondgebied.

Voor de gemeenten Galmaarden en Gooik werden, op basis van de verschillende data, hotspots vastgesteld.

Er kon geen totaalbeeld worden opgemaakt, gezien de gegevens van niet alle gemeenten konden worden opgenomen.

Sensibilisering

Vanuit de gemeenten werden er verschillende sensibiliseringsacties opgezet. De terugkoppeling naar de politiediensten dient nog verder te worden uitgebouwd. Dit vormt een belangrijke uitdaging voor 2022.

Ondersteuning gebruik sluikstortcamera’s

Concrete ondersteuning wordt opgezet van zodra het totaalbeeld en de sensibilisering volledig zijn uitgewerkt.

Cijfers 2021