Rijden onder invloed

Resultaten 2021

Controleacties

In 2021 werden 9 grote acties ‘rijden onder invloed’ gepland. Daarnaast werden er op regelmatige basis kleine acties opgezet. De resultaten die werden opgetekd zijn enigszins verontrustend. Het alcoholgebruik achter het stuur blijkt sinds de coronacrisis te zijn toegenomen.

Informeren en sensibiliseren

In 2021 werd regelmatig informatie verstrekt over het rijden onder invloed van alcohol en drugs. De resultaten van onze acties werden verspreid via persberichten en op onze website geplaatst. Sinds 2021 worden de resultaten ook kenbaar gemaakt via sociale media (Facebook Politiezone).

Interne controles

In 2021 werden de interne controles op de toepassing van de omzendbrief rond het afnemen van een adem- en drugstest bij elke gecontroleerde bestuurder verhoogd. Deze controles werden uitgevoerd naar aanleiding van de verkeersongevallen in onze zone.

Cijfers 2021