Lokale politie pajottenland - Digitaal jaarverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Resultaten 2020 – Rijden onder invloed

Opfrissing wetgeving

In 2020 werden nieuwe ademanalysetoestellen in gebruik genomen. De medewerkers werden hiermee vertrouwd gemaakt tijdens interne vormingssessies. Tijdens deze sessies werd de wetgeving rond alcohol en drugs in het verkeer ook nog eens opgefrist bij alle medewerkers.

Controleacties

In 2020 werden er 10 grote en 10 kleine doelgerichte controleacties uitgevoerd. Deze acties, die oorspronkelijk enkel waren voorzien ter controle van het sturen onder invloed van alcohol en/of drugs, werden gecombineerd met Covid-19-acties.

Informeren en sensibiliseren

In 2020 werd regelmatig informatie verstrekt over het rijden onder invloed van alcohol en drugs. De resultaten van onze acties werden verspreid via persberichten en op onze website geplaatst.

Het aantal door externe partners gevoerde campagnes was beperkt ten gevolge van Covid-19. Vanuit de zone werd evenwel actief deelgenomen aan de campagnes die konden doorgaan.    

Interne controles

In 2020 werden de interne controles op de toepassing van de omzendbrief rond het afnemen van een adem- en drugstest bij elke gecontroleerde bestuurder verhoogd. Deze controles werden uitgevoerd naar aanleiding van de verkeersongevallen in onze zone.