Drugs

Resultaten 2020

Beeldvorming

Om de problematiek op een gedegen manier te kunnen aanpakken was het belangrijk om in een eerste fase een correct beeld te krijgen van het fenomeen. Dit gebeurde aan de hand van een analyse van alle drugsfeiten in de zone uit het afgelopen jaar. De nadruk kwam hierbij te liggen op daderprofielen, minder-/meerderjarigen, pleegplaats, modi operandi en soorten drugs. Daarnaast werd er ook nog een analyse doorgevoerd van de uitgevoerde gecoördineerde acties m.b.t. drugscontroles in de zone (afgelopen 3 jaar).

Voor de uitvoering van de beeldvorming werd een beroep gedaan op de ondersteuning van een student criminologie (3e bachelor) van de VUB. Gedurende een 300 uur durende stage, bij het team Jeugd & Gezin, heeft deze zich in hoofdzaak bezighouden met de beeldvorming van het druggebruik en de drughandel binnen onze zone.

Interne vorming

Eén medewerker van de zone wordt opgeleid (basis) als SPOC (Single Point of Contact) Drugs. Deze zal binnen het domein “drugs” zoveel mogelijk expertise trachten op te bouwen, en fungeert bovendien als aanspreekpunt binnen de zone.

In beeld brengen partners voor zonale aanpak

De aanpak van de drugsproblematiek dient op een geïntegreerde manier te gebeuren. Daarom werd in 2020 nagegaan met welke partners en op welke manier een samenwerking kon worden opgezet. De focus kwam hierbij te liggen op overleg, probleemdetectie en informatie-uitwisseling. Het was de bedoeling om in een eerste fase een samenwerking op te zetten met de IPA (intergemeentelijke preventiemedewerker), de scholen en de organisatoren van evenementen. Gezien alle evenmenten werden geannuleerd ten gevolge van de coronacrisis, werd ook geen overleg gepleegd met de organisatoren van evenementen. Met de preventiemedewerker en de scholen vond wel overleg plaats.

Uitvoeren drugscontroles

Het wad de bedoeling om op regelmatige basis drugscontroles uit te voeren. Ten gevolge van de coronacrisis konden een paar van de vooraf ingeplande acties in 2020 niet worden uitgevoerd.

Cijfers 2020