Cybercriminaliteit

Resultaten 2021

Interne vorming

Om een klacht op een correcte manier te kunnen noteren is het belangrijk om te weten welke elementen er in het proces-verbaal moeten worden opgenomen en welke documenten moeten worden toegevoegd. De medewerkers kregen deze vaardigheden aangeleerd krijgen tijdens de interne vormingen. Hiertoe werd een voorbeeldverhoor uitgewerkt. Dit document werd zeer positief onthaald, ook buiten de politiezone Pajottenland. Ondertussen is dit type-document de norm geworden in het volledige arrondissement Halle-Vilvoorde.

Ter ondersteuning van de medewerkers tijdens het voorhoor werd bijkomend een checklist opgesteld.

Tijdens de vormingen werd de app ‘cyber crime flowchart’ geïntroduceerd. Deze app werd geïnstalleerd op de smartphone van de medewerkers en het gebruik ervan werd hen ook aangeleerd.

Als geheugensteun voor de onthaalmedewerkers werd de aangiftegids cyber crime beschikbaar gesteld via sharepoint. Bij twijfel kunnen zij hierop steeds terugvallen.

Voorgezette opleiding cybercrime

In 2021 zouden alle leden van het Team recherche een voortgezette opleiding volgen rond cybercriminaliteit.

Wegens COVID-19 werden de geplande opleidingen geannuleerd. Deze doelstelling wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.

Uitwerking zonale aanpak

In 2021 werden er verschillende overlegmomenten georganiseerd met het Parket. Op basis hiervan werd de interne werking aangepast. Het accent kwam hierbij te liggen op de uitvoering kwaliteitsvolle vaststellingen.

Organisatie interne werking

Er werd een systeem van kwaliteitscontrole opgezet. Alle processen-verbaal cybercrime worden eerst overgemaakt aan het Team recherche. Zij voeren een controle uit op basis van de opgestelde checklist. Pas wanneer het proces-verbaal deze controle heeft doorstaan wordt het overgemaakt aan het Parket.

2021 in cijfers