Cybercriminaliteit

Resultaten 2020

Beeldvorming

Om een correct beeld te kunnen krijgen van het fenomeen cybercriminaliteit binnen de zone werden in het eerste kwartaal van 2020 de politionele en niet-politionele gegevens in kaart gebracht.  

Om te bepalen welke soorten van computercriminaliteit op dit moment relevant zijn binnen de zone, werd een telling gemaakt van alle feiten van cybercriminaliteit op basis van de kwalificatie. Na ontleding van de verschillende feiten, werd vastgesteld dat het mogelijk is om de feiten onder te brengen in zes verschillende kwalificaties. Met betrekking tot deze kwalificatie, zijn er voor onze zone vier vormen van cybercriminaliteit in strikte zin relevant:

 • hacking
 • valsheid in informatica
 • informaticabedrog
 • informaticasabotage

De overige twee feiten behoren tot cybercriminaliteit in ruime zin:

 • grooming
 • oplichting met internet/internetfraude

Na analyse van alle objectieve en subjectieve gegevens werden er 3 elementen geïdentificeerd waarop de zone een antwoord zou moeten kunnen bieden bij de aanpak van de problematiek:

 • Verhogen van de aangiftebereidheid
 • Informeren van de bevolking over de problematiek
 • Vervaardigen van kwaliteitsvolle PV’s in eerste lijn

Interne vorming

Om een klacht op een correcte manier te kunnen noteren is het belangrijk om te weten welke elementen er in het PV moeten worden opgenomen en welke documenten moeten worden toegevoegd. De medewerkers kregen deze vaardigheden aangeleerd krijgen tijdens de interne vormingen.

Daarnaast werd het huidige beeld van computercriminaliteit toegelicht aan alle operationele medewerkers. Dit item stond op het programma van de interne vormingen in de periode maart – april 2020. Deze werden noodgedwongen geannuleerd door de plots opstekende coronapandemie. Ze werden hernomen in het najaar van 2020 via online infosessies.

De coronapandemie heeft op haar beurt ook geleid tot nieuwe vormen van cybercriminaliteit. Om de eigen medewerkers op de hoogte te houden van de nieuwe technieken die hiervoor worden gebruikt, werd ingezet op interne communicatie via e-mail en SharePoint.

Ondersteuning medewerkers

Tijdens de interne vormingen werd bij de medewerkers gepeild naar de opleidingsbehoeften. Dit liet ons toe om de noden en knelpunten omtrent de materie beter te bepalen.

De medewerkers werden ook verder opgeleid, waardoor ze de vaststellingen van cybercrime op een zeer kwaliteitsvolle manier kunnen behandelen.

Uitwerking zonale aanpak

Op basis van de analyse van het fenomeen werd tot de conclusie gekomen dat de beste aanpak van cybercriminaliteit het inzetten op preventie is.

Binnen de zone zal bijgevolg een preventiebeleid worden uitgewerkt. Dit zal zich richten op 3 facetten:

 • Algemene preventie
 • Preventie specifiek gericht op jongeren
 • Preventie specifiek gericht op senioren

Door het informeren van de bevolking trachten we om het slachtofferschap te verminderen. Algemene preventietips worden verspreid via infoteksten op de zonale website.

2020 in cijfers