Resultaten 2018 – LICC

Aanwervingen & Personeelsverloop

Het Lokaal InformatieKruispunt (LIK), de dienst Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO) en de DagCoördinatoren (DC) werden op 01.01.2018 geïntegreerd tot 1 dienst, namelijk het Lokaal Informatie- en CoörinatieCentrum (LICC).

Op 01.01.2018 werd het LICC tevens uitgebreid met 1 consulent-analist. De zone ontvangt dagelijks een veelheid aan informatie. Om de ploegen op het terrein efficiënt en effectief te kunnen aansturen, dienen deze gegevens op een gestructureerde manier worden verwerkt. De analist wordt ingezet om al de binnenkomende informatie te helpen structureren en te verwerken in eenvoudig consulteerbare outputs. Hij formuleert adviezen met betrekking tot informatiehuishouding.