Resultaten 2017 – Verkeer / Wapens

Verkeersinbreuken

Inzake verkeer werden er in 2017  7 740 verkeersinbreuken vastgesteld.

InbreukenVerkeer17
Bron: Federale Politie – DGR/DRI – Verkeersbarometer

9 440 745 voertuigen werden gecontroleerd door onbemande camera’s. 104 466 voertuigen reden sneller dan toegelaten.

243 804 voertuigen werden gecontroleerd in het kader van bemande snelheidscontroles. 13 679 van die voertuigen reed sneller dan de toegelaten snelheid.

In 2017 werden er 16 zonale acties alcohol en drugs in het verkeer. Daarenboven werden door de interventiediensten 373 haltes uitgevoerd. Bij al deze acties werden in totaal       3 187 voertuigen gecontroleerd.

De dienst verkeer heeft ook 44 acties op het touw gezet waarbij specifieke controles werden uitgeoefend op het zwaar vervoer. Daarnaast werden er 13 gezamenlijke acties “interventie – verkeer” georganiseerd.

Trajectcontrole

In augustus 2016 werd gestart met het testen van de trajectcontroles op de Steenweg Asse in Kokejane (Herne) en in de Joseph Van Den Bosschestraat in Lennik.

Via dit systeem is het mogelijk de gemiddelde snelheid van voertuigen over een langere afstand te meten door middel van nummerplaatherkenning. Als een voertuig met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, stuurt het systeem de gegevens door naar de politiediensten. Naar aanleiding van deze controles werden er in 2016 309 Processen-verbaal opgemaakt.

Op vraag van de Provincie werden in 2017 andere locaties voor trajectcontrole bestudeerd en doorgegeven.

Opleiding

De agent van politie tewerkgesteld binnen de dienst verkeer heeft de opleiding gevolgd die hem toelaat om tijdens de uitvoering van zijn diensten een wapen te dragen.