Resultaten 2017 – Interventie

Interventies

In 2017 zijn er in totaal 4 075 interventies uitgevoerd door onze interventieploegen. Dit betreft enkel de gedispatchte interventies.

Int17
Bron: CIC Vlaams-Brabant

Het grootste deel van de interventies speelde zich af in de gemeente Lennik (27,44%). Er werden ook 58 interventies (1,42%) uitgevoerd op het grondgebied van naburige politiezones (PZ TARL, PZ Dilbeek, PZ Zennevallei, PZ VIMA, PZ Ninove, PZ Ouest Brabant Wallon en PZ Geraardsbergen).

IntperG17.pdf
Bron: CIC Vlaams-Brabant

Het aantal interventies ligt min of meer evenredig verspreid over de verschillende dagen van de week.

IntPD17.pdf
Bron: CIC Vlaams-Brabant

Digitalisering

De oude dienst-GSM’s werden vervangen door smartphones.

Binnen de zone wordt gebruik gemaakt van ANPR-camera’s (automatic number plate recognition). Voor een optimaal gebruik van dit systeem werden de ploegen uitgerust met tablets. Hierop verschijnt een melding van zodra een gezochte nummerplaat wordt herkend.

Infrastructuur

De medewerkers van de dienst interventie namen zelf het initiatief om de lokalen in het gebouw 101 in Kester op te frissen. Ze brachten een nieuwe laag verf aan op de muren van de interventielokalen.

Aanwervingen & personeelsverloop

In 2017 werd de dienst interventie verder versterkt met een adjunct-diensthoofd. De hoofdinspecteur die deze taak op zich neemt, was reeds werkzaam in de politiezone Pajottenland als dagcoördinator.

Begin 2017 werden 2 vacatures voor inspecteur opengesteld via de aspiranten-mobiliteit. Hiervoor komen de aspiranten in aanmerking die in oktober 2016 zijn gestart in de basisopleiding inspecteur. Zij zullen na het voltooien van hun opleiding (oktober 2017) aan de slag gaan binnen de politiezone. In september 2017 gaf het Politiecollege de toestemming om nog 3 extra vacatures voor inspecteurs open te stellen (2 via aspiranten-mobiliteit en 1 via onmiddellijke werving). Via deze aanwervingen wil de zone inspelen op de aankomende vertrekken wegens een aantal interne verschuivingen en de pensionering van een aantal medewerkers.

Vanaf oktober 2017 wordt een medewerker van de dienst interventie, voor een periode van 6 maanden, gedetacheerd naar de wijkwerking van de gemeente Bever.

Capaciteit (januari – augustus)

In de eerste 8 maanden van 2017 kende de inzet inzake de handhaving van de openbare orde een sterke daling. De totaal geleverde capaciteit bedroeg 2 590 uren. Daarvan werden slechts 36 uren van de capaciteit ingezet voor opdrachten buiten het grondgebied van de politiezone.  In 2016 bedroeg de inzet buiten de zone nog 1 251 uren.

In 2017 (januari – september) werd de zone 57 keer geconsulteerd door de coördinatie- en steundirectie (CSD) Halle-Vilvoorde voor de inzet van HYCAP (gehypothekeerde capaciteit). Uiteindelijk werden wij 16 keer effectief aangeduid om een medewerker te leveren. In 2 gevallen diende de inzet te worden geweigerd, door capaciteitsproblemen binnen de eigen zone.