Vaststellingen 2017 – Diefstallen met braak

In vergelijking met de voorbije jaren kon in 2017 een opmerkelijke daling van het aantal woninginbraken worden vastgesteld. Om de woninginbraken op een doeltreffende manier aan te pakken wordt aandacht besteed aan alle aspecten van een inbraak. Niet enkel aan het preventieve luik, maar ook aan repressie en nazorg worden tijd en capaciteit besteed. Een integraal en geïntegreerd veiligheidsdenken staat hierbij centraal.

EvolDiefstallen17

In alle gemeenten van de politiezone kon opmerkelijke een daling van het aantal feiten worden geregistreerd in vergelijking met 2016.

VerdelingperGemeente

Dankzij de prioritering en de doorgedreven capacitaire inspanningen voor het fenomeen diefstallen in woningen en het gebruik van moderne technologie (in het bijzonder slimme camera’s) is de ophelderingsgraad (17,71%) aanzienlijk verbeterd. Het effect van de inzet van camera’s is sterk zichtbaar binnen de gemeente Lennik.

Ophelderingen
Bron: Basiscijfers PZ Pajottenland

Ook het aantal geslaagde woningdiefstallen kende in de politiezone een dalende tendens sinds 2015. De verhouding gelukte diefstallen versus pogingen bedroeg in 2017 53% op 47%.

“Veiligheid, samen gaan we ervoor” blijkt in dit domein meer dan ooit de succesformule. Een verdere gezamenlijke inzet van burger én politie moet het fenomeen van de woningdiefstallen kunnen terugdringen. De politie zal verder investeren in technologie (extra camera’s) en de ondersteuning van de BIN-netwerken. Aan de burgers wordt gevraagd verder te investeren in diefstalpreventieve maatregelen en snelle melding van verdachte toestanden.