Resultaten 2016 – Wijk & Onthaal

Vaststellingen

De wijkwerking heeft in 2016 1 753 aanvankelijke (= nieuwe zaken) en 3 055 navolgende processen-verbaal opgesteld.

Er werden 1 997 dossiers afgewerkt in opdracht van het parket (Bever 130, Galmaarden 379, Gooik 472, Herne 304, Lennik 503, Pepingen 201. Daarenboven werden er 8 dossiers afgehandeld op het niveau van de wijkcoördinatoren.

Onthaal

Binnen elke gemeente is een onthaalpost van de politie gevestigd. Sinds 1 november 2016 zijn de openingsuren van het wijkkantoor in Gooik, waar tijdens het weekend ook het zonaal onthaal wordt verzekerd, gewijzigd. Hierdoor is het wijkkantoor in Gooik niet langer geopend op dinsdag en donderdag. De wijkinspecteurs verzorgden in 2016 gedurende 4 933 uren het onthaal in de verschillende wijkposten.

Onthaal_Verdelingpergemeente
Bron: Eigen registratie – PZ Pajottenland

Schooltoezicht

Het ganse jaar door werd het toezicht maximaal verzorgd aan de scholen binnen onze zone, goed voor 1 050 uren.

Evenementen

In 2016 vonden in de politiezone Pajottenland 366 evenementen plaats.

Evenementen2016

Voor 11 evenementen werd bijstand gevraagd uit het interventiekorps (CIK) van de federale politie. Dit was het geval voor 5 wielerwedstrijden (Pajot Hills, Gooik-Geraardsbergen-Gooik, IWT, Enecotour en de Gooikse Pijl). Daarnaast werd bijstand gevraagd voor de uitvoering van een grootschalige drugscontrole, de jaarmarkten in Herne en Lennik, de vijfhoeksfeesten in Tollembeek, de motorcross in Kester en de nieuwjaarsfuif in Lennik.

Onze medewerkers werkten tijdens deze evenementen in 2016 in het totaal 614 uren, waarvan 224 tijdens het weekend. Zij werden in hoofdzaak ingezet binnen de gemeenten Gooik en Lennik.

UrenEvenementen2016

Wij spendeerden in 2016 in het totaal 193 907,90  euro om onze medewerkers in te zetten tijdens evenementen. Deze kosten bevatten de manuren, weekenduren, nachturen en maaltijdvergoedingen.

KostEvenementen2016

Infrastructuur & Middelen

In een klimaat van terreurdreiging drongen er zich extra maatregelen op om de veiligheid in de politieposten te kunnen garanderen. Alle wijkposten werden in de loop van 2016 uitgerust met een alarminstallatie. In de publieke politielokalen wordt het gebruik van smartphones door de bezoekers onderworpen aan de toestemming van een politieambtenaar. Er werden lockers voorzien waar de bezoekers hun smartphones kunnen opbergen.

Aan de gebouwen van de wijkpost van Galmaarden werden een aantal opfrissingswerken uitgevoerd. Er werd een nieuwe veranda geïnstalleerd.