Resultaten 2016 – Verkeer / Wapens

1. Verkeer

Inzake verkeer werden er in 2016 558 onmiddellijke inningen en 300 processen-verbaal opgesteld naar aanleiding van gewone verkeersinbreuken.

Er werden 515 onmiddellijke inningen en 7 processen-verbaal opgesteld naar aanleiding van snelheidsovertredingen vastgesteld met de bemande camera.

1 640 onmiddellijke inningen en 300 processen-verbaal werden opgesteld naar aanleiding van snelheidsovertredingen vastgesteld met de onbemande camera’s. Daarnaast werden 16 093 PV’s opgesteld door het gewestelijk verwerkingscentrum in Gent.

7 131 344 voertuigen werden gecontroleerd door onbemande camera’s tijdens 38 577  controle uren.

263 156 voertuigen werden gecontroleerd gedurende 660 uur in het kader van bemande snelheidscontroles.

In 2016 werden er 9 zonale en 16 gezamenlijke (interventie – verkeer – wijk) alcoholacties gehouden. Daarenboven werden door de interventiediensten 238 haltes uitgevoerd. Bij al deze acties werden in totaal 1 528 voertuigen gecontroleerd. Er werden 42 dossiers van het parket behandeld.

Trajectcontrole

In augustus 2016 werd gestart met het testen van de trajectcontroles op de Steenweg Asse in Kokejane (Herne) en in de Joseph Van Den Bosschestraat in Lennik.

Via dit systeem is het mogelijk de gemiddelde snelheid van voertuigen over een langere afstand te meten door middel van nummerplaatherkenning. Als een voertuig met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, stuurt het systeem de gegevens door naar de politiediensten. Naar aanleiding van deze controles werden er in 2016 309 Processen-verbaal opgemaakt.

2. Wapens

Met betrekking tot wapendossiers werden er in 2016 12 aanvankelijke en 42 navolgende processen-verbaal opgesteld. Er werden 5 dossiers van het parket behandeld.

Sinds de nieuwe wapenwet van 8 juni 2006 moet iedereen die een vuurwapen wil aankopen een aanvraag indienen bij de wapendienst van de provincie. De gouverneur is als commissaris van de federale regering verantwoordelijk voor het uitreiken van wapenvergunningen. In 2016 werden er door inwoners van de PZ Pajottenland 165 nieuwe aanvragen ingediend voor het bezit van een wapen. 85 aanvragen betroffen het Model 9 (bericht van overdracht van een wapen aan een jager of sportschutter).

Er zijn op het grondgebied van de zone meer dan 2 000 wapenbezitters gekend. Er is bijgevolg een grote aanwezigheid van wapens. Zo bezitten 5 verzamelaars uit de zone samen meer dan 550 wapens. Eind 2016 werd in Gooik een grote hoeveelheid (25) illegale wapens en bijhorende munitie ontdekt.