Resultaten 2016 – Lokale Recherche

Vaststellingen

De lokale recherche heeft in 2016 45 aanvankelijke processen-verbaal opgesteld en 837 navolgende processen-verbaal. Er werden 174 dossiers van het parket behandeld.

Salduz-Procedure

Op 1 januari 2012 werd de Salduz-wet ingevoerd in ons land. Hierdoor kreeg iedere verhoorde persoon een aantal nieuwe rechten. De grootste vernieuwing was de bijstand door een advocaat voor gearresteerde verdachten vanaf het eerste politieverhoor.

De procedure (bijstandsrecht) werd op 1 september 2013 verder uitgebreid naar (zware) verkeersmisdrijven.

Vanaf 27 november 2016 traden een aantal nieuwe regels in werking. Via de aangepaste wet werden de categorieën waarin de verdachten worden ingedeeld gewijzigd, waarop wordt beoordeeld in welke mate ze zich kunnen beroepen op het consultatie- en bijstandsrecht. De nieuwe Salduz-wet voorziet bovendien ook het recht op vertrouwelijk overleg met een advocaat vooraleer wordt overgegaan tot het verhoor van alle verdachten van misdrijven waarop een vrijheidsstraf staat, ook al werden ze niet gearresteerd. Vanaf 27 november 2016 hebben alle verdachten van misdrijven waarop een vrijheidsstraf staat dus recht op bijstand tijdens alle verhoren (ook zonder voorlopige hechtenis). Voor verdachten die van hun vrijheid zijn beroofd en die de taal van de procedure niet begrijpen of lijden aan gehoor- of spraakstoornissen, voorziet de nieuwe Salduz-wet voortaan een beroep op een beëdigd tolk tijdens het voorafgaand consult met de advocaat. Bij een plaatsbezoek met het oog op de reconstructie van de feiten in het kader van een gerechtelijk onderzoek mag de advocaat voortaan dezelfde rol als tijdens het verhoor vervullen.

In 2016 werden er binnen de zone in totaal 2 747 verhoren Salduz afgenomen. 2 576 verhoren werden afgenomen van meerderjarigen, 171 van minderjarigen. Tijdens de week werden er 2 056 verhoren afgenomen tijdens de dag en 311 tijdens de nacht. In het weekend werden er 311 verhoren afgenomen tijdens de dag en 69 tijdens de nacht.

Aanwervingen en personeelsverloop

Een inspecteur van de lokale recherche slaagde voor het bevorderingsexamen tot hoofdinspecteur en heeft de opleiding in oktober 2016 aangevat. De plaats van inspecteur recherche zal in de loop van 2017 vacant worden geplaatst. Een aantal medewerkers van de dienst interventie zijn geïnteresseerd om deze functie in te vullen. Om het tekort dat hierdoor mogelijks kan ontstaan binnen de dienst interventie op te vangen zal begin 2017 een extra plaats vacant worden gesteld via de aspirantenmobiliteit.