Resultaten 2016 – LICC

Vaststellingen

In 2016 werden vanuit het LIK en het gerechtelijk bureel 8 aanvankelijke en 169 navolgende processen-verbaal verzonden. Daarenboven werden er 1 086 APO-dossiers opgestart.

Vanuit het LIK werden in 2016 via InfoCop 211 dia’s verspreid naar de operationele diensten. Door de verspreiding van deze informatie konden de operationele activiteiten nog beter worden aangestuurd.

ANPR-camera’s

Sinds 2016 is de politiezone in het bezit van een mobiele ANPR-camera (Automatic Number Plate Recognition-camera).

De camera wordt sinds november 2016 routinematig ingezet. In 2016 leverde dit 116 gevalideerde targets op.

Target-ANPR
Bron: Basiscijfers politiezone – Eigen registratie

Daarnaast werden in 2016 ook op 5 vaste locaties (3 Lennik – 2 Herne) ANPR-camera’s in gebruik genomen. Het betreft hier een totaal van 10 camera’s. Het systeem is gekoppeld aan een lijst van voertuigen, de zogenaamde blacklist, waarop alle voertuigen voorkomen die geseind staan of niet verzekerd zijn. In de periode van 1 september 2016 tot 31 december 2016 passeerden 1 763 van dergelijke voertuigen de camera’s op het grondgebied van de politiezone.

De Camerawet (21 maart 2007) laat toe om de geregistreerde data gedurende 30 dagen te bewaren. Hierdoor is het mogelijk om gerichte retroactieve opzoekingen uit te voeren in de databank. In 2016 werden er, in de periode september – december, 715 opzoekingen verricht. Dit betrof zowel bevragingen op vraag van externe politiediensten, als bevragingen door de eigen diensten (recherche, LIK,…).

Aanwervingen & Personeelsverloop

Eind 2016 verliet een dagcoördinator de zone. Hij ging een nieuwe uitdaging aan binnen het OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse). Een andere dagcoördinator stelde zich kandidaat voor de functie van diensthoofd interventie in de zone en nam deze functie op vanaf 1 januari 2017.