Resultaten 2016 – Jeugd & Gezin

De maatschappelijk assistente heeft in 2016 op het vlak van de slachtofferbejegening 376 individuele dossiers behandeld.

Er werden 148 sociale dossiers afgehandeld, waarvan 40 voor zware feiten (zeden, zelfmoord, verdacht overlijden, dodelijk verkeersongeval, natuurlijk overlijden, moord, diefstal met geweld),  58 inzake jeugd en 50 andere (bedreigingen, verkeersongeval gekwetsten, psychische problemen, plegers, woningbrand,…).

Het totaal aantal dossier inzake intrafamiliaal geweld (partnergeweld, familiale moeilijkheden, problemen omgangsregeling, oudermisbehandeling, kindermishandeling) bedroeg in 2016 228.

Op het vlak van opvang eigen personeel 13 individuele dossiers opgestart.

In 2016 vierde de Rotaryclub Herne-Markvallei haar 30 jarige jubileum. Naar aanleiding van deze jubileumviering schonken zij € 4 500 euro weg ten voordele van de dienst slachtofferbejegening van de PZ Pajottenland. Dit bedrag werd verdeeld over 3 projecten:

  1. Eigen werking:
    • aanschaffen van materiaal gebruikt in het kader van slachtofferbejegening waarbij kinderen betrokken zijn.
    • aankoop van onthaalmateriaal voor de inrichting van de wachtruimte in het nieuwe commissariaat en in de wijkposten.
  2. Steun aan een rouwkamp voor kinderen georganiseerd door de VZW Missing You.
  3. Ondersteuning van de werking aangaande kinderen en jongeren van de Werkgroep Verder (lotgenotenvereniging voor nabestaanden van zelfdoding).