Resultaten 2016 – Interventie

Interventies

In 2016 zijn er in totaal 4 434 interventies uitgevoerd door onze interventieploegen. Dit betreft enkel de gedispatchte interventies.

AardInterventies2016

Het grootste deel van de interventies speelde zich af in de gemeente Lennik (26,41%). Er werden ook 47 interventies (1,06%) uitgevoerd op het grondgebied van naburige politiezones (PZ TARL, PZ Dilbeek, PZ Zennevallei, PZ VIMA en PZ Geraardsbergen).

Interventies2016-Gemeente
Bron: CIC Vlaams-Brabant

Het aantal interventies ligt het hoogst op vrijdagen. Het aantal interventies op deze dagen is goed voor 15,83% van het totaal.

Interventies2016-Dag
Bron: CIC Vlaams-Brabant

Tijdens de afhandeling van hun opdrachten hebben de medewerkers van de dienst interventie in 2016 1 058 aanvankelijke processen-verbaal opgesteld en 495 navolgende processen-verbaal. Er werden 59 dossiers van het parket behandeld.

Afwezigheidstoezicht

In totaal werden 221 afwezigheidstoezichten aangevraagd. Op basis hiervan werden er door de politiediensten 880 toezichten uitgevoerd. Deze toezichten werden in hoofdzaak uitgevoerd door de interventieploegen. Binnen de gemeenten Herne en Lennik werden de meeste toezichten aangevraagd. In de gemeente Bever het minste.

Vakantietoezicht2016.png

Sinds 1 juni 2013 gebeurt de registratie en de opvolging van de afwezigheidstoezichten via de toepassing “InfoPop”.

Aanwervingen en personeelsverloop

Begin 2016 verleende het Politiecollege haar akkoord om de dienst interventie uit te breiden met 2 medewerkers. De betrekkingen werden gepubliceerd via het systeem van de onmiddellijke werving. 2 aspiranten uit de politieschool gaven hun voorkeur aan de politiezone Pajottenland als werkplaats en zullen na het voltooien van hun opleiding aan de zone worden toegewezen.

Een inspecteur van de dienst interventie slaagde voor het bevorderingsexamen tot hoofdinspecteur en heeft de opleiding in oktober 2016 aangevat. Om dit tekort op te vangen zal begin 2017 een extra plaats vacant gesteld via de aspirantenmobiliteit.

Om de werking van de dienst verder te optimaliseren werd eind 2016 beslist om een apart diensthoofd aan het hoofd van de interventiedienst te plaatsen. Deze volgt dagelijks de door zijn team verrichte interventies nauw op, bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en staat in voor de individuele evaluatie, opvolging en monitoring van de teamleden. De effectieve inplaatsstelling werd vastgelegd op 01.01.2017.

Capaciteit

Als lokale zone dienen wij op regelmatige basis, in het kader van ordehandhaving, ondersteuning te geven aan andere lokale politiezones of federale politiediensten. Dit betreft de zogenaamde HYCAP (gehypothekeerde capaciteit). In 2016 werden wij hiervoor 145 keer geconsulteerd door de coördinatie- en steundirectie (CSD) Halle-Vilvoorde. Uiteindelijk hebben wij hiervoor 77 keer een medewerker ingezet. In 59 gevallen betrof het ondersteuning ter beveiliging van de luchthaven. Dit in de nasleep van de terroristische aanslag in Zaventem.

In 2016 werden 301 projectploegen ingezet, voor een totaal van 5 332 uren. Deze ploegen worden op vaste tijdstippen ingezet.  De belangrijkste taken van deze ploegen situeren zich in de projectmatige aanpak van de fenomenen opgenomen in het zonale veiligheidsplan (woninginbraken, overlast, alcohol/drugs in het verkeer,…). Zij houden zich onder meer bezig met het uitvoeren van statische verkeershaltes, vakantietoezichten, gerichte patrouilles rond hotspots en de uitvoering van algemene toezichten. Dergelijke ploegen bestaan steeds uit 2 politie-inspecteurs. In het weekend bestaan de ploegen meestal uit inspecteur en een hoofdinspecteur.

In 2016 maakten 2 medewerkers gebruik van het systeem van de loopbaanonderbreking. 1 medewerker was gedurende 9 maanden in voltijdse loopbaanonderbreking, 1 medewerker nam gedurende 4 maanden deeltijdse loopbaanonderbreking.