Resultaten 2014 – 2019 Sociale en fiscale fraude

Cijfergegevens

Bron: DGR/DRI/BIPOL (NVP)

Acties

Binnen de zone werd een expertise-cel opgericht. Deze bestaat uit 1 hoofdinspecteur en 3 wijkinspecteurs. In het najaar van 2019 zullen zij de ééndaagse opleiding “domiciliefraude in de praktijk” volgen. Elke andere wijkinspecteur kan over de nodige informatie beschikken om de kantschriften degelijk te kunnen uitvoeren.

Er werd in 2018 een controle-fiche “domiciliefraude” opgesteld. Deze omvatte de minimale verplichte initiële onderzoeksdaden en diende als leidraad voor de medewerkers bij het uitvoeren van het onderzoek. 

De wijkinspecteurs dienen bij nazicht tot aanvraag adreswijziging bij woonstonderzoek op basis van één of meerdere huisbezoeken zoveel mogelijk gegevens te verzamelen om te kunnen aantonen of er sprake is van domiciliefraude. Om hen daarin te ondersteunen werd een checklist “woonstonderzoek” opgesteld. Alle nuttige elementen waar de wijkinspecteurs rekening dienen mee te houden worden hierin opgesomd om mogelijke domiciliefraude te detecteren.