Resultaten 2014 – 2019 Overlast

Cijfergegevens

Bron: Basiscijfers PZ – Eigen vaststellingen

Activiteiten

In het kader van de strijd tegen overlast werden in een eerste fase tien zonale hotspots gedetecteerd. Deze werden vastgelegd op basis van het aantal interventies.

In 2019 waren er nog 6 hotspots actief:

  • (sporthal, van Frans Devoghellaan tot Kerkveldweg, kruispunt Frans Van der Steenstraat tot Illingenstraat, Illingenstraat van Ten Broek tot Frans Van der Steenstraat, kruispunt Karel Keymolenstraat en Krommestraat)
  • (kruispunt Assesteenweg en Molenstraat, Galgestraat van Karenbergstraat tot Ninoofsesteenweg, Ninoofsesteenweg van Hunselveld tot Galgestraat)
  • (Edingsesteenweg van Heuvelstraat tot Honingenveldstraat, Monseigneur Abbeloosstraat ter hoogte van huisnummer 26, kruispunt Terlostraat en Loveldstraat)
  • (Edingsesteenweg van Hernebosstraat tot het centrum, kruispunt Lindestraat tot Rankhove, Ninoofsesteenweg van Aubrakendries tot Hernebosstraat, kruispunt Rendries en Klein-Breemstraat, kruispunt Scherpstraat en Imbeekstraat)
  • (kruispunt Hollebeekstraat en Avondvrede, Kapellestraat ter hoogte van garage Frans Buyl, kruispunt Stationsstraat en Hazendries, kruispunt Tassenierstraat en Avondvrede, kruispunt Vianebaan en Werfstraat)
  • (Edingsesteenweg van kruispunt Kattestraat tot kruispunt Groeningenveldstraat , Ninoofsesteenweg van kruispunt Kattestraat tot kruispunt Kwadebeekstraat en kruispunt Winnepenninckxstraat en Kerkveldstraat)

Vanaf 2017 werden er binnen de politiezone acties “overlast” georganiseerd. Het accent van deze acties kwam zowel te liggen op de problematiek van overlast in het algemeen (door personen, wildparkeren, lawaaihinder,…), als op de problematiek van overlast ten gevolge van alcohol. De acties werden daarom in nauwe samenwerking voorbereid vanuit de wijkdiensten en de dienst verkeer. Om de problematiek van het wildparkeren aan te pakken werden er specifieke parkeerkaarten in het leven geroepen. Deze kaderden in een zonale verkeersstrategie, waarbij een selectief en gemoduleerd interventiebeleid werd vooropgesteld. Hierbij werd in eerste instantie opgetreden naar: gevaarlijke en hinderlijke overtredingen, kennelijk zorgeloze bestuurders en recidiverende bestuurders.

Om het aantal tussenkomsten met loslopende dieren te kunnen verlagen, werden binnen de politiezone verschillende inspanningen geleverd om te zoeken naar een efficiëntere manier voor het ophalen en afvoeren van dieren.