Resultaten 2014 – 2019 Intrafamiliaal geweld

Cijfergegevens

Bron: Basiscijfers PZ – Eigen vaststellingen

Bron: Basiscijfers PZ – Eigen vaststellingen

Activiteiten

In de aanpak van het fenomeen werd ingezet op een betere samenwerking met de hulpverleningsinstanties (OCMW, CAW,…). Er werd extra aandacht besteed aan de doorverwijzingen naar de hulpverlening en meer ingezet op vroegdetectie.

In 2017 werden de voorbereidingen getroffen voor de opstart van de ketengerichte aanpak. Er werd een conceptconvenant uitgewerkt. Vanaf 2018 werden er verschillende dossiers aangepakt door middel van de ketenaanpak.

Via de ketenaanpak werd een samenwerkingsverband opgezet tussen partners uit het bestuur, de politie en justitie en de zorg en hulpverlening. Complexe gezinssituaties konden op die manier multidisciplinair worden aangepakt.